אנו מבקשים להביא לידיעתכם את נושא החוק להנגשת אתרים, אשר לאחרונה הולך 
ותופס תאוצה. מדובר בחוק שמטרתו להפוך את כל האתרים בישראל לאתרים נגישים לבעלי מוגבלויות, כגון חרשים, עיוורים וכד'.

לצורך כך, נחקק חוק גדול ומסורבל הכולל סעיפים רבים ולא פשוטים, אותם יש לבצע בכל אתר ואתר על מנת להפכו לאתר מונגש לבעלי מוגבלויות.

יש לציין כי אין כיום אף גוף בישראל המוסמך לקבוע האם אתר מסוים הוא נגיש או לא, כך שגם אתר שעבר תהליך הנגשה אינו יכול להיות בטוח ב 100% שהוא עומד בכל תנאי ההנגשה.

בנוסף, אתר שעבר הנגשה היום, ויוסיף עמודים ואו תכנים מחר יצטרך לבדוק שהתכנים החדשים עומדים אף הם בתנאי ההנגשה. אי הנגשת אתר עד לתאריך ה 25-10-2016 תוכל לגרור תביעה כנגד בעל האתר, גם ללא הוכחת נזק.
זה זמן רב שאנו בודקים עבור לקוחותינו את סוגי הפתרונות הנמצאים בשוק, במטרה למצוא פתרון הולם וזול. לאחרונה יצרנו קשר עם חברת UA המציעה לדעתנו את הפתרון האמין, המסודר והזול ביותר. מחיר ההנגשה לאתר הינו מעל 3,000 ש"ח. מחיר ההנגשה תלוי במורכבות האתר.
כמו כן יהיה צורך בתשלום חודשי בהתאם למורכבות האתר.

אנו מבקשים לציין ולהבהיר כי האחריות המשפטית על חוקיות האתר היא של בעל האתר ולכן כל אחד מכם רשאי לבצע בירור משלו ולהיערך עצמאית.


להלן מספר קישורים בנושא:

החוק להנגשת אתרים:
http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/publications/news/Pages/Accessibility-of-New-Websites-Pages-Applications.aspx


המדריך להנגשת אתרים:
http://www.aisrael.org/?CategoryID=2764&ArticleID=45083


פטור מהנגשת אתר
פטור מהנגשת אתר בשל נטל כלכלי כבד
 

נגישות אתרי האינרטנט

להלן תוכן המייל שנשלח לכל לקוחותינו בנושא הנגשת אתרי האינטרנט: